Značky a řady nožů
Filtr produktů od konkrétního výrobce.

Praktické informace
Baví Mě Vařit - nový eshop21.09.2018
Rádi bychom Vás informovali, že KovaneNoze.CZ se staly součástí eshopu se značkovým kuchyňským vybavením - www.bav...
Používáte správné nože? – Část 4 - Bylinky10.02.2016
Používáte správný nůž? - Část 4. Bylinky: krájení , sekání Bylinky jsou úžasné - nejen, že jsou zdra...
Používáte správné nože? – Část 3 - Ryby07.12.2015
Používáte správné nože? – Část 3. ryby: KRÁJENÍ, FILETOVÁNÍ V první dvou dílech jsem se zaměři...
Používáte správné nože? – Část 227.08.2015
Velké kusy: krájení a porcování   V prvním díle našeho seriálu jsme se zaměřili na použit...
Popis kuchařského nože14.07.2015
KUCHAŘSKÝ NŮŽ Při vaření a přípravě jídla je kuchařský nůž Vaším častým a důležitým pomocníke...
Používáte správné nože? – Část 111.07.2015
  Malé kusy: Okrajování, čištění, ořezávání Často se nás zákazníci ptají, proč nabízíme ...
Kuchařské nože Solingen,07.08.2013
Základní charakteristika profesionálních kuchařských nožů Solingen Pro mnoho kuchařů a milovníků gastronomie ...
Tašky a mapy na nože10.07.2013
Uložení nožů je vždy jednou z hlavních otázek údržby těchto nenahraditelných kuchyňských pomocníků. Variant je...
Stojany a lišty na nože10.07.2013
Pro uložení není rozhodně ideální tradiční způsob „všechny nože pohromadě v jednom šuplíku“, díky kterému...
Sady nožů podrobně10.07.2013
Jeden nůž, ať je sebelepší, nemůže pokrýt veškeré potřeby kuchaře laika a už vůbec ne profesionála. Při pří...

Reklamační řád

 

1) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit všechny doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu. 


2) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady, o jaké vady se jedná a jak se projevují a také nárok, který v důsledku výskytu vadu uplatňuje.


3) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané u vady druhové.


4) Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na provozovatele společnosti prodávajícího.


5) V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla provozovny prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.


6) Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:


6.1) Zboží je opraveno nejdéle do třiceti dnů ode dne převzetí prodejcem.


6.2) Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou.


6.3) Jde-li o vadu odstranitelnou a stejná vada byla již dvakrát odstraňována, vyskytla se potřetí a tato skutečnost výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné, příp. odstoupení od smlouvy.

 


6.4) Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

 

7) Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.


8) Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním ve výši 500 Kč s DPH za každý jeden případ, jestliže:


- zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů
- při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním
- záruka na zboží již uplynula
- závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy
 

9) Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.


10) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem, tedy písemnou formou.


11) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky.


12) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.


 

Copyright © 2018 www.kovanenoze.cz. Všechna práva vyhrazena.

 

Zobrazení Mobilní / Desktop

Kované nože Solingen | KovaneNoze.cz, © 2019
Kvalitní německé kované nože najdete na eshopu: Kvalitní kované nože - Baví Mě Vařit CZ